Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kustannus Oy Juoksija

Sähköposti: asiakaspalvelu@juoksija-lehti.fi

Y-tunnus: 0579936-8

Postiosoite: Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • ikä ja sukupuoli
 • laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset

Rekisterin tietoja säilytetään TaikaTilaus Oy:n tietojärjestelmässä ja palvelimella tai Cloud Center Finland Oy:n palvelimella. TaikaTilaus Oy ja Cloud Center Finland Oy käsittelevät rekisterin henkilötietoja Tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Juoksija Oy:llä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • yhteistyökumppaneilta
 • hankimme tietoja yksityisistä rekisteripalveluista, muilta palveluntarjoajilta  ja viranomaisten rekistereistä

6. Tietojen luovutukset

Kustannus Oy Juoksija käyttää palveluidensa tuottamisessa ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten järjestelmätoimittaja, lehtipainoyritys ja Posti. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Kustannus Oy Juoksijan määrittelemin tavoin palveluiden tuottamiseksi. Kustannus Oy Juoksija ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja Kustannus Oy Juoksijalla on hänestä sekä pyytää tietojen oikaisemista tai päivittämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista. Tiedot voidaan poistaa, ellei laki edellytä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, osoita pyyntösi rekisterin ylläpitäjälle yllä olevaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisesti rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole pois lukien tilauskupongit, jotka hävitetään välittömästi, kun tiedot on siirretty tietojärjestelmään.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.