Suunnistus ja jokamiehenoikeus – liiku luonnossa vastuullisesti

jokamiehenoikeus
Lukulistalle

1. Yksittäinen suunnistaja

Suomessa jokamiehenoikeus takaa kaikille mahdollisuuden liikkua metsässä. Yksittäinen suunnistaja voi liikkua luonnossa vapaasti, kuten kuka tahansa ulkoilija.

Tunne karttamerkit ja kierrä karttaan merkityt tonttialueet sekä mahdolliset muut kielletyiksi merkatut alueet.

Huomaa, että mikäli et liiku ajan tasalla olevan suunnistuskartan tukemana, tonttialueita ei ole ehkä tarkasti merkattu muihin karttoihin. Muunlaisiakin maastokarttoja voi omassa suunnistusharjoittelussa hyödyntää, mutta niissäkin tapauksissa noudatetaan suunnistuksen eettisiä reitinvalintoja.

Suunnistuskarttoja omaan harjoitteluun ja liikkumiseen voi hankkia suunnistusseuroilta. Suunnistuskarttoja kiintorasteilla tai omatoimiharjoituksilla löytyy myös Suunnistajan Kaupasta, Karttaholvista tai valtakunnallisesta rastilippu.fi -palvelusta.

Muista: Suunnistaja huomioi kanssaharrastajan ja ympäristön. Ů Suunnistaja on esimerkkinä ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen. Suunnistaja esimerkiksi varmistaa maastojen käyttöön tarvittavat luvat, väistää kielletyt alueet, ei roskaa luontoa ja auttaa loukkaantunutta maastossa.

2. Porukalla metsään

Jos järjestetään ryhmälle harjoitusta, jossa viedään rasteja maastoon, tulee asia olla sovittuna maanomistajien kanssa.

Käytännössä suunnistusseurat usein sopivat maastonkäytöstä maanomistajien kanssa jo kartantekovaiheessa kattavasti, jolloin määritellään mahdollinen maaston käyttö seuran harjoituksiin, kuntorasteille sekä kilpailuihin.

3. Tapahtuman järjestämisen yhteistyökumppanit ja luvat

Maanomistajat ovat suunnistajien tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Maaomistajia voivat olla esimerkiksi valtio, kunnat, seurakunnat, metsäyhtiöt ja yksityishenkilöt.

Suunnistustapahtumasta on aina sovittava myös metsästysoikeuden haltijoiden kanssa. Erityisen tärkeää tämä on keväällä ja hirvenmetsästyskauden aikaan järjestettävissä tapahtumissa. Maanomistajalla on metsästysoikeus omalla maallansa, mutta usein oikeus on vuokrattu metsästysseuralle.

Yksityisteiden edunvalvojana toimivan Suomen Tieyhdistyksen kanssa on sovittu, että suurempiin tapahtumiin on aina pyydettävä lupa, ja tienpitäjän sekä järjestäjän kesken voidaan sopia tienkäyttömaksuista.

Pieniin muutaman auton harjoituksiin kerran tai pari vuodessa, ei tarvitse pyytää lupaa. Tällöinkin tulee kuitenkin muistaa liikennesäännöt, ja auton pysäköinti siten, ettei siitä ole haittaa muille tienkäyttäjille.

Kuntosuunnistusten pysäköintipaikan ja järjestämispaikan käyttöön tarvitaan myös lupa. Tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä myös paikallisiin ympäristöviranomaisiin ja luonnonsuojelujärjestöihin.

 

Teksti ja kuvat Timo Mikkola

Suunnistaja 3/2021

Vastaa