Tutkittua: Huippukunnossa raskauden jälkeen

Lukulistalle
ClosePlease login

Vauva laittaa juoksuharrastuksen katkolle, mutta raskauden aiheuttamien fysiologisien muutosten ansiosta suorituskyky voi olla erinomainen synnytystä seuraavan vuoden aikana. 

Raskauden loppupuolella ja synnytyksen jälkeen juoksijan harjoitusmäärät ovat luonnollisesti normaalia vähäisemmät. Tästä huolimatta moni tuore äiti juoksee ennätyksensä ensimmäisen lapsen jälkeen.

Tuore raportti seurasi 42 huippu-juoksijan terveyttä ja suorituskykyä raskauden aikana ja jälkeen. Heistä peräti 46 % saavutti parempia tuloksia 1–2 vuoden aikana synnytyksen jälkeen verrattuna kahteen vuoteen sitä ennen, vaikka kilpailujen määrä väheni huomattavasti ja harjoitusmäärät raskauden aikana ja 14 viikkoa sen jälkeen olivat normaalia vähäisemmät. Darroch 2023 Med Sci Sports Exerc

MITEN RASKAUS voi parantaa kunto-ominaisuuksia? Ennätysvauhtiin voi löytyä selitys raskauden vaikutuksista veritilavuuteen ja punasolumassaan. Erään hyvin harjoitelleen pyöräilijän suorituskykyä ja veritilavuutta mitattiin toistuvasti ennen raskautta, sen aikana ja synnytyksen jälkeen. Punasolumassa lisääntyi raskauden edetessä ja saavutti huippunsa viikko  synnytyksen jälkeen, jolloin se oli 24 % lähtöarvoa korkeampi. Vielä 6–12 viikkoa myöhemmin se pysytteli 5-6 % korkeammalla kuin ennen raskautta. Tämä näkyi myös 5 % korkeampana maksimitehona pyörällä. Seuranta loppui viikkoon 12, joten veriarvojen ja kunnon kehityksestä tämän jälkeen ei ole tietoa. Almquist 2022 Front Physiol

Raskaus saattaa siivittää uusiin ennätyksiin synnytyksestä palautumisen jälkeen.

VAIKKA HARJOITUSMÄÄRÄÄ ja -tehoa on syytä rajoittaa raskauden aikana suositusten mukaisesti, on näyttöä siitä, että erityisesti matalatehoista harjoittelua on turvallista jatkaa erityisesti hyvin harjoitelleilla naisilla.

Norjalainen tutkimus selvitti raskauden aikaisen harjoitusmäärän vaikutusta kunto-ominaisuuksiin synnytyksen jälkeen. 41 hyväkuntoista naista osallistui tutkimukseen valiten joko korkean harjoitusmäärän (8,4 h/vko) tai hieman kohtuullisemman määrän (6 h/vko). Hapenottokyky palasi ennalleen molemmilla ryhmillä 6 viikkoa synnytyksen jälkeen, ja korkean määrän ryhmällä se oli 12 viikon kohdalla jopa lähtöarvoja parempi. Leposyke seurasi hapenoton kehitystä ja laski korkean harjoittelun ryhmällä nopeammin synnytyksen jälkeisinä viikkoina. Kardel 2005 Scand J Med Sci Sports

YHTEENVETONA voidaankin todeta, että jos tuore äiti pystyy jatkamaan harjoittelua kohtalaisella menestyksellä vauva-arjen ohessa, ei ole syytä pelätä kunnon katoamista. Päin vastoin, raskaus saattaa siivittää uusiin ennätyksiin synnytyksestä palautumisen jälkeen. 

 

TEKSTI HILKKA KONTRO KUVA SHUTTERSTOCK

Juoksija 3/2023

Vastaa