Kirjat esittelyssä: Talvisille vaelluksille, Joustava mieli, Luja tahtotila

Lukulistalle
ClosePlease login

Talvisille vaelluksille.

MITEN ONNISTUU tulenteko, ruoanlaitto tai yöpyminen talvisilla retkillä? Millainen on viikon talvivaelluksen varustelista? Mitä tarkoittaa murku eli whiteout?

Kuhmolainen eräopas ja retkeilykirjailija Jouni Laaksonen neuvoo Talviretkeilijän oppaassaan, miten luonnossa liikkumisesta voi tehdä antoisaa ja turvallista ympäri vuoden.

Laaksonen käy perusteellisessa kirjassaan läpi kaiken mahdolliseen talviretkeilyyn liittyvän: liikkumisen eri välinein, eri olosuhteissa ja eritasoisin perustaidoin. Oman osionsa saavat mm. kulkuvälineet, varusteet, tulenteko ja ruoanlaitto, talviretkeily lasten kanssa, suunnistaminen ja erilaiset yöpymistavat.

SKS on julkaissut myös Ossi Määtän Vaellusvarusteet -kirjan, jossa on n. 100 sivun osuus talvivaeltamisesta. Kirja on esitelty Hiihto-lehdessä 3/2022.

 • Laaksonen, Jouni: Talviretkeilijän opas. 238 s. SKS Kirjat 2022 

Murku eli whiteout

 • Avotunturissa hiihtäessä osuu väistämättä toisinaan murkukeliin.
 • Tarkoittaa tilannetta, jossa pilvet makaavat avotunturimaastossa maassa.
 • Horisonttia tai mitään kiinnekohtaa katseelle ei ole, ja näkyvyyttä on pahimmillaan vain joitakin metrejä tai kymmeniä metrejä.
 • Saattaa olla hyvin vaikea hahmottaa, onko alla ala- vai ylämäki vai tasaista.
 • Murkussa voi tietyin edellytyksin hiihtää, mutta paras vaihtoehto on jäädä paikoilleen.
 • Jos joutuu suunnistamaan murkussa, paras turva ovat KKK (kompassisuunta, kello ja korkeuskäyrät) ja GPS.

Helposti patikoimaan 

TIETOKIRJAILIJA Tuomo Kesäläisen Suomen upeimmat patikointipolut -opas vie retkeilijän 80 eritasoiselle päivä- tai viikonloppureissulle. Kaikki kirjan reitit on merkitty maastoon. Ne on ryhmitelty luontotyypeittäin, joten voit valita esim. suotaipaleen, metsät, vaarat, geologiset luontopolut tai merenrannat.

Vaikka kirjan kuvissa ei juurikaan liikuta talvisissa maisemissa, löytää talviulkoilijakin siitä itselleen vinkkejä uusiin luontoelämyksiin.

 • Kesäläinen, Tuomo: Suomen upeimmat patikointipolut. 160 s. Karttakeskus 2022.

Kaunis ja joustava mieli

Urheilu on palkitsevaa, kasvattavaa, upeata – ja myös vaativaa, stressaavaa ja kuluttavaa. Onnistumiset nostavat urheilijan taivaisiin, mutta epäonnistumiset tulkitaan usein mielen heikkoudeksi.

Tunteiden heilahteluissa on valtavasti hyötyä siitä, että pidät mielesi joustavana. Joustava mieli urheilussa -kirjassaan kouluttajapsykoterapeutti Arto Pietikäinen ja urheilupsykologi Riikka Pasanen syventyvät psykologista joustavuutta kehittävään valmennusmalliin. Siinä tähdätään hyväksyvään havainnointiin, oleelliseen keskittymiseen ja tietoiseen toimintaan.

”Psykologinen joustavuus auttaa selviämään vaativista tilanteista, mutta tukee yhtä lailla myös jokapäiväistä suorituskykyä ja hyvinvointia”, he kirjoittavat.

KIRJAN TÄRKEIMMÄT OPIT voi tiivistää psykologisen joustavuuden osa-alueisiin eli läsnäoloon, hyväksyntään, avoimuuteen ja merkitykselliseen toimintaan.

Pietikäinen ja Pasanen esittelevät teoksessaan hyväksymis- ja omistautumispohjaisen psyykkisen valmennuksen periaatteita. Yksi avainasioista on opetella luopumaan kontrollista ja hyväksymään epämiellyttäviltäkin tuntuvat ajatukset ja tunteet.

Merkityksellinen toiminta puolestaan tarkoittaa, että kykenet tekemään valintoja, joita eivät ohjaa epämiellyttävät ajatukset ja tunteet, vaan se, mikä on siinä tilanteessa tärkeää ja mikä palvelee arvojasi.

Saat välimatkaa omiin tuntemuksiisi ja kokemuksiisi, kun mielesi on joustava

”Kovakaan harjoitteleminen ei perustu silloin pakkoon, vaan teet sitä, koska tunnistat sen olevan juuri sitä, mitä haluat ja valitset itse tekeväsi vapaaehtoisesti”, kirjassa todetaan.

PERUSTEELLISESSA TEOKSESSA käydään läpi urheilijan erilaisia elämäntilanteita: onnistumisten ja huippusuoritusten hetkiä, epäonnistumisia ja loukkaantumisia, yliyrittämistä ja muihin vertailua sekä uran lopettamisvaiheita.

Pohdittavaksi asetetaan myös urheilijan identiteetti, tavoitteenasettelu, motivaatio, keskittyminen, vireystila, kilpailupaineet ja -jännitys, kehosuhde ja arvot.

KIRJAN URHEILIJATARINAT valottavat sitä, miten joustavan mielen taitoja voi hyödyntää käytännössä. Miten vaikeat kisakokemukset saa käännettyä parempaan suuntaan? Millainen on huippusuorituksen mielentila? Erilaisten itsearviointien ja harjoitusten avulla itse kukin voi vahvistaa oman mielensä joustavuutta. Miten esimerkiksi oppisimme laatimaan itsellemme henkisen lämmittelyn rutiinin ennen kisaa?

 • Pietikäinen, Arto & Pasanen, Riikka: Joustava mieli urheilussa – Vahvista mielen taitoja urheilun tueksi. 346 s. Kustannus Oy Duodecim 2023. JOUSTAVAMIELI.COM

Kirje tulevaisuudesta

Joustava mieli urheilussa -kirjan viimeisessä harjoituksessa tehdään aikamatka, jossa uraansa lopettava urheilija menee tapaamaan noin kymmenen vuotta vanhempaa itseään ja keskustelee hänen kanssaan. Mitä toivoisit itsellesi kuuluvan silloin kymmenen vuotta vanhempana? Mitä olet oppinut ja millaisia asioita pidät tärkeänä?

Asetu sitten tulevaisuuden minäsi asemaan ja kirjoita kirje nykyminällesi. Miten kannustaisit kirjeessä nykyistä minääsi? Mitä tunnet nuorempaa minääsi kohtaan: myötätuntoa, ymmärrystä jne.

Arto Pietikäinen ja Riikka Pasanen kannustavat palaamaan kirjeeseen muutaman viikon päästä ja pohtimaan, mitä sellaista voisit tehdä jo tänään, josta tuleva minäsi olisi sinulle kiitollinen. Lisää käytännön harjoituksia myös Arto Pietikäisen kirjassa: Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC. Kustannus Oy Duodecim 2021.

Löydä motivaatio ja pane toimeksi!

PITKÄÄN TYÖTERVEYSPSYKOLOGINA työskennellyt Jouni Luukkala tarttuu Luja tahtotila – Mikä meitä motivoi? -kirjassaan aiheeseen, joka taatusti kiinnostaa myös urheilijoita ja tavoitteellisia kuntoilijoita. Mikä motivoi, saa meidät liikkeelle ja tekemään ja tavoittelemaan erilaisia asioita?

Kirja tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia tahtotilaan ja erilaisiin motivaation lähteisiin. Esimerkit ovat ennen kaikkea työelämästä, mutta samat keinot ovat siirrettävissä muillekin elämänalueille, vaikkapa liikunta- ja ravintokäyttäytymiseen.

MOTIVAATIOTA VOI KUVATA innostuksen ja aikomuksen tilaksi, syyksi ryhtyä johonkin. Luukkalan yksi tärkeä teesi on, ettei vahvakaan motivaatio aina riitä tavoitteiden toteuttamisessa.

Tarvitaan toimeenpanotaitoja (volitio). Toimeenpanotaitoja voi onneksi kehittää harjoittelun avulla.

Vahvista vahvuuksiasi, luota itseesi, priorisoi ja keskity. Silloin saatat saavuttaa sellaisenkin tavoitteen, johon motivaatio on alun perin ollut heikko.

LUUKKALAN MIELESTÄ yksi innostuksen avain on tehdä mahdollisimman paljon asioita, joita elämässään eniten rakastaa. Hän myös muistuttaa, että on hyvä tietää, mitä haluaa, sillä epäselvää tavoitetta on vaikeampaa saavuttaa. Urheilijankin kannattaa asettaa itselleen konkreettisia päämääriä, sisäistää ne ja sitoutua niihin. 

 • Luukkala, Jouni: Luja tahtotila – Mikä meitä motivoi? 191 s. Kustannus Oy Duodecim 2022. 

 • Millainen on oman tiensä kulkijoiden ja hankalista tilanteista selviytyjien motivaatio?
 • Miksi ihminen toimii joskus vasten tahtoaan eikä toimi arvojensa mukaisesti?
 • Millä keinoin suoritat epämieluisia mutta välttämättömiä tehtäviä?
 • Mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella motivaatiolla?

Peloista kohti vapautta 

ENTINEN HUUMEPOLIISI ja rikostutkija, nykyisin valmentajana työskentelevä Sami Sallinen käy Pelko ja rohkeus -kirjassaan konkreettisesti erilaisten pelkojen kimppuun, jotta meistä voisi tulla rohkeampia elää vapaampaa elämää. Hän muistuttaa, ettemme voi hallita omia pelkojamme, jos emme tunnista niitä.

Usein todellista rohkeutta on, että uskaltaa altistaa itsensä, haastaa tilanteita tai asettua vastahakaan olosuhteissa, jotka eivät ole valittavissa.

Sallinen kirjoittaa mm. näin: ”Ilman pelkoja ei ole rohkeutta. Rohkeus on sitä, että tekee asioita, joihin liittyy riski, ja oman pelkostrategiasi avulla pystyt nyt muuttamaan pelon tunteen konkreettiseksi tekemiseksi.”

”Jokainen meistä on tehnyt rohkeita tekoja, kuten puolustanut heikompaa, pitänyt kiinni omista rajoistaan, tehnyt huikeita urheilusuorituksia tai uskaltanut rakastua päätä pahkaa.”

Kirjan jokaisen kokonaisuuden lopussa on Pohdittavaa-osio sekä mahdollisuus tehdä harjoituksia, joilla voi soveltaa lukemaansa omassa elämässään, vaikkapa urheilussa. Omista pelko- ja rohkeuskokemuksistaan kirjassa kertoo mm. vuorikiipeilijä ja löytöretkeilijä Patrick Degerman.

Sujuvasti kirjoitettu kirja ei ole kevyt positiivisuusopas, vaan siinä on paljon pohdittua tietoa pelkojen ymmärtämisestä ja hallinnasta sekä aineksia oman pelko- ja rohkeusstrategian rakentamiseen.

 • Sallinen, Sami: Pelko ja rohkeus. 221 s. Otava 2022

Pelkojen kahleista vapautuminen ei tarkoita sitä, etteikö enää pelkäisi, vaan sitä, että ei anna pelon hallita elämäänsä.

Teksti Soila Niklander

Hiihto 2023

Vastaa