Suunnistus – ympäristötietoinen laji 

Lukulistalle
ClosePlease login

Suunnistusliiton ympäristöasioiden nykytilaa kartoitettiin syksyn 2022 aikana ja kartoituksen pohjalta laadittiin suunnitelma vuosille 2023–2025.

Laaditun ympäristövastuusuunnitelman kautta eri toimintojen ympäristövaikutuksia on tunnistettu, jotta asioihin voidaan jatkossa paremmin vaikuttaa.

Suunnistusliiton strategiassa on kuvattu lajin arvopohjaa, josta kumpuaa myös vastuun ottaminen ympäristöasioista. Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen kuuluu kiinteästi suunnistuksen arvoihin.

YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat myös ympäristövastuutyötä huomioimalla energia-asiat, luontoympäristön hyvinvoinnin ja kestävän käytön, puhtaan veden, ilmastonmuutoksen ja vastuullisen kuluttamisen.

Suunnistajien pääasiallinen toimintaympäristö on metsä ja luontoympäristö. Kaikkien lajin harrastajien ja huippu-urheilijoiden etu on noudattaa jokamiehenoikeuksia ja näin pitää huolta osaltaan, että tämä ainutlaatuinen järjestelmä toimii jatkossakin.

Periaatteita ja ohjeita 

 • Ympäristöohjeet kilpailujen järjestäjille on laadittu vuonna 2016 ja ne ovat pääsääntöisesti käytössä.
 • Muidenkin suunnistustapahtumien ratasuunnitteluissa huomioidaan ympäristön arvot.
 • Periaate ”suunnistaja ei roskaa” kuuluu vahvasti lajikulttuuriin.

Tavoitteita ja toimenpiteitä

Mahdollisimman vähän luontoa kuormittavat sekä vastuullisesti järjestetyt tapahtumat

 • Tunnistetaan arvokkaat elinympäristöt ja huomioidaan luontoarvot ratamestarikoulutuksissa.
 • Tavoitteena roskaamisen loppuminen, erityisenä kohteena maastoon jäävät roskat.

Ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäminen Suunnistusliiton toiminnassa

 • Hiilijalanjäljen laskeminen toiminnan eri osa-alueilla.
 • Liikkumisen päästöjen vähentäminen.
 • Kimppakyydit: Kilpailuissa mm. vapaasti valittavat lähtöajat mahdollistavat kimppakyydit paremmin. Kannustetaan kimppakyytien käyttöön parkkimaksupolitiikalla tai pysäköinnin sijainnilla.
 • Hyödynnetään etäosallistumista erilaisissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa.
 • Vähennetään lentomatkustamisen päästöjä: Pitkä ulkomaan leiri lyhyiden leirien sijaan.
 • Vastuulliset hankinnat kaikilla toiminnan tasoilla.
 • Tapahtumissa palkinnot esimerkiksi aineettomia palkintoja tai lähialueen tuotteita.
 • Kannustetaan seuroja yhteishankinta-, uudelleenkäyttö ja lainauskulttuuriin esimerkiksi kilpailuihin liittyvissä hankinnoissa.
 • Selvitetään karttamateriaalien ympäristövaikutukset.

Luonto- ja ympäristökasvatus on tietoinen osa suunnistusta – yksi lajin vetovoimatekijöistä! 

 • Koulutusmateriaalien tarkastelu ja muokkaus. Ympäristökasvatus teemana koulutuksissa.
 • Suunnistusliitto tekee aktiivisesti sidosryhmiensä kanssa ympäristövastuullista toimintaa.
 • Tiivis yhteistyö maanomistajien ja metsästysoikeuden haltijoiden kanssa.
 • Liiton kumppanitoiminta on vastuullista, toteutetaan vastuullisia tekoja mm. roskakeräyspäivä.
 • Metsien virkistyskäyttöön vaikuttavan lainsäädännön seuranta ja muutoksiin vaikuttaminen.
 • Tuetaan seurojen ympäristövastuutyötä.

KOONNUT Timo Mikkola KUVA Timo Mikkola

Suunnistaja 1/2023

Vastaa