Suunnistajan psyyke suorituksen hallinnassa

Lukulistalle
ClosePlease login

SUORITUKSEN HALLINTA on oman suorituskyvyn äärirajoilla tapahtuvaa taitokontrollia, joka tarkoittaa perustaitojen ja toiminnan ohjauksen sopeuttamista uuteen tilanteeseen sisäisistä ja ulkoisista häiriötekijöistä huolimatta. Suunnistajan psyyke on suorituksen hallinnan kannalta merkittävässä roolissa.

Tunteiden, stressin sekä oman ajattelun ja keskittymisen tunnistaminen ovat edellytys sille, että niitä kyetään kontrolloimaan ennen suoritusta ja sen aikana. Kun suunnistaja tietää omat kykynsä ja luottaa itseensä, hän uskaltaa kilpailutilanteessa tehdä suorituksen, jota omat henkilökohtaiset kyvyt edellyttävät.

Jos perustaidot eivät riitä esimerkiksi kartan hahmottamiseen ja pelkistämiseen maksimivauhdissa, vauhtia on hidastettava. Erittäin pienipiirteisillä alueilla hyvän itseluottamuksen omaava suunnistaja uskaltaa tarvittaessa pysähtyä kyetäkseen tekemään oikean tulkinnan kartasta tai maastosta. Tämä on tyypillistä esimerkiksi rastinottotilanteessa.

PARHAIMILLAAN virheetön suunnistussuoritus tulee ikään kuin selkäytimestä, ajattelematta ja käskyttämättä. Kun urheilija on niin sanotussa flow-tilassa, perustaidot ja toiminnan ohjaus ovat automaatiotasolla.

Tällaisen tilan saavuttaminen edellyttää runsasta taitoharjoittelua sekä paljon kokemusta erityyppisistä maastotyypeistä ja tilanteista. Suorituksen hallintaa tarvitaan erityisesti yllättävissä ja normaalista poikkeavissa tilanteissa, joissa automaattinen toiminnan ohjaus järkkyy.

VAIKKA YLLÄTTÄVIIN tilanteisiin olisi varautunut etukäteen, suorituksen aikana niihin on kyettävä sopeutumaan joustavasti. Maasto, kartta, radat ja olosuhteet vaihtelevat suorituksesta toiseen ja suorituksen sisälläkin näkökenttä vaihtuu jatkuvasti.

Suunnistussuorituksen onnistuminen edellyttää jatkuvaa keskittymistä ja sen myötä katkeamatonta suunnistusajattelua. Keskittymisen taso voi vaihdella eikä sen tarvitse kilpailun tai harjoituksen aikana olla kaiken aikaa sataprosenttista. Taitava ja taktisesti kypsä suunnistaja tietää, miten keskittymistä voi suorituksen aikana säädellä.

Suunnistusliiton valmennus- ja koulutusmateriaaleista löytyy lisää tutkittavaa aiheesta kiinnostuneille:

 

Kuva TEPPO SALMIA

Suunnistaja 3/2023

Vastaa