Cooperin testi

12-minuutin Cooperin testi on puhdas kestävyyssuoritus. Realistinen tavoite ja hyvä vauhdinjako varmistavat omiin kykyihin nähden parhaan tuloksen.

Cooperin testi tuo esille konkreettisesti yleiskunnon ja kestävyyden tason. Vaikka testissä korostuu juoksutaito, niin se soveltuu lajista riippumatta aktiivikuntoilijoiden ja urheilijoiden kestävyyden seurantatestiksi. Heikompikuntoisille ja iäkkäille henkilöille testi on liian raju.

Cooperin testi juostaan mahdollisimman tasaisella vauhdilla. Hyvä lämmittely ennen juoksua on ehdottoman tärkeä. Testi voidaan suorittaa myös yksin ilman avustavia henkilöitä. Testin tulos suhteutetaan usein ikään ja sukupuoleen.