Palautuminen

Palautuminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista harjoittelua. Harjoittelusta palautumiseen on syytä keskittyä yhtä lailla, kuin itse harjoitteluun.

Hyvä palautuminen edesauttaa mm. kunnon kehittymistä, yleistä terveyttä ja harjoittelun mielekkyyttä.

Palautuminen on edellytys kehittymiselle. Palautumisen aikana energiavarastot täyttyvät, hormonitoiminta palautuu ja fyysinen suorituskyky nousee superkompensaation myötä. Myös henkinen vireys vaatii palautumista.